Дейности

Почти всички държави, включително и Литва, учредяват не само дипломатически мисии и консулски служби, ръководени от кариерни консули, но и консулските служби, които се ръководят от почетни консули.

Основният международен документ, определящ категориите, функциите, правата и задълженията, привилегиите и имунитетите на консулските служители е Виенската конвенция за консулските отношения от 1963г.

Функции на почетни консули:

насърчаване на приятелските отношения между Литва и приемащата държава, поощряване на търговията и оказване на съдействие за развитието на икономическите, културните и научните връзки между държавите;

защита на интересите на гражданите и юридическите лица на Литва и предоставяне на необходимото съдействие в консулския окръг;

представяне на Литва в публични събития и срещи;

сътрудничество с литовските граждани в приемащата държава;

извършване на други функции, които са необходими за развитието на сътрудничеството между Литва и приемащата държава, както и за защита на интересите на гражданите и юридическите лица на Литва в консулския окръг.