За Почетния генерален консул

Доц. Д-р Рачо Рибаров е Почетен генерален консул на Република Литва в България със седалище в град София. Собственик на фирма „РСР“ ЕООД за внос и дистрибуция на медицински изделия.
Член на Българска медицинска асоциация, Български червен Кръст и лекарски съюз Balkan. 
Владее английски, руски и немски език.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
ДатиСептември 1998 – до момента
Име и адрес на работодателя„РСР“ ЕООД; ул „Виктор Григорович“3; ет.1; ап.1 & 2
Вид на дейносттаМедицински изделия
Заемана длъжностСобственик
ДатиЯнуари 1996 – Август 1998
Име и адрес на работодателяБристол-Маиерс Скуиб
Вид на дейносттаФармацевтични и медицински изделия
Заемана длъжностМениджър продажби
ДатиНоември 1994 – декември 1996 г.
Име и адрес на работодателяКлиника Св.Екатерина 
Вид на дейносттаСърдечно-съдова хирургия
Заемана длъжностДоктор
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Квалификационни курсове– Управление, самоуправление и самоорганизация
– Презентационни и комуникационни умения
– Договаряне и търговските умения
– Компютърни умения – Windows, MS Office, Outlook
– Професионален курс за обучение – Train the Trainer
Дати2003-2005
Име и вид на организацията, осигуряваща образование и обучениеМедицинска академия София
Основна специалностЗдравен мениджмънт
Образователна степенМагистър по здравен мениджмънт
Дати1993-1994
Име и вид на организацията, осигуряваща образование и обучениеУниверситет Еразмус /Холандия/, Кембридж /Великобритания/
Основна специалностБиомедицинска статистика
Образователна степенСпециализация
Дати1986 – 1992
Име и вид на организацията, осигуряваща образование и обучениеМедицинска академия София
Основна специалностМедицина
Ниво по националната класификация (ако е приложимо)Доктор
ЧЛЕНСТВОБългарска медицинска асоциация; Български червен Кръст; лекарски съюз BALKAN
МАЙЧИН ЕЗИКБългарски
ДРУГИ ЕЗИЦИанглийски
руски
немски
ДРУГИ УМЕНИЯWINDOWS, MS OFFICE, INTERNET EXPLORER