Съвети за пътуващи

Основни съвети и препоръки към гостите на българските курорти

I. Управление на моторно превозно средство:

1. Разрешената скорост при управление на моторно превозно средство:
– в населените места – 50 км/ч;
– по автомагистралите – 140 км/ч;
– извън населените места – 90 км/ч.
* Изключения правят случаите, когато е въведено друго с ограничителен знак.
2. Движението на автомобили по пътищата от републиканската пътна мрежа, извън населените места се извършва само при наличие на залепен на предното стъкло винетен стикер (закупен от бензиностанции и лицензирани търговци).
3. На територията на Република България автомобилите се движат задължително с включени светлини през цялата година.
4. Управлението на автомобил след консумация на алкохол над 0,5 промила е ЗАБРАНЕНО.
5. Паркирайте автомобилите си на охраняем паркинг или на определените за целта места. Не оставяйте в тях ценности, документи и пари. Уверете се, че сте заключили автомобила. През тъмната част на денонощието не спирайте на неосветени и безлюдни места.

II. По време на престоя Ви:

1. Носете в себе си малки суми, особено на плажа и през нощта.
2. Когато сте навън, особено на оживени места, НИКОГА не оставяйте принадлежностите си без надзор.

III. В хотела:

1. Представяйте личната си карта при вписване в хотела.
2. За съхранение на носените от Вас ценности и скъпи вещи, използвайте сейфовете на рецепцията на хотела.
3. При излизане от стаята, затваряйте прозорците на стаята и заключвайте входната врата.
4. Не оставяйте ценности и пари в стаята. Когато сте навън, пазете ключовете си.
5. При пожар напуснете сградата по евакуационния план. При възможност уведомете незабавно противопожарната служба на телефон 112, както и служителите на рецепцията.

IV. При обмяна на валута и хазартни игри:

1. По възможност, теглете пари само от банкомати в хотела, до/в банка или в близост до полицейското управление.
2. За обмяна на валута ползвайте само услугите на банки и обменни бюра, намиращи се в хотела или в близост до полицейско управление.
3. Избягвайте запознанствата със съмнителни лица, които предлагат обмяна на валута или други сделки при по-изгодни условия от предложените Ви в бюрото за обмен на валута или банката.

V. Хазартни игри:

1. Не участвайте в неразрешени хазартни игри, особено на улицата, защото лесно може да бъдете измамени.

VI. Изгубени и откраднати вещи и документи:

1. Уведомете полицията, че желаете да дадете показания и поискате формуляра за изгубени или откраднати вещи и документи на съответния език.

2. Поискайте преводач, когато давате показания. Не подписвайте нищо, което не разбирате.
3. Ако желаете да получите служебна бележка, трябва да заплатите 2.50 лв. Ако заплатите по банков път, банките обикновено вземат комисионно в размер на 5-7 лв., в зависимост от банката. Винаги вземайте бележки за всички транзакции.
* Ако трябва да заплатите необходимата сума в извънработно време, се обърнете към дежурния полицай.

VII. Жертва или свидетел на престъпление:

1. Ако спрямо Вас е извършено престъпление или сте свидетел на престъпление, веднага уведомете полицията и туристическия си представител.

VIII. В случай на арест:

1. В случай на арест имате право на преводач, телефонно обаждане и право на адвокатска защита. Служител на полицията ще уведоми Министерство на външните работи за Вашето задържанe с цел предаване на съобщение на дипломатическата мисия на съответната държава. Имате право сам, с помощта на преводач, да уведомите дипломатическия Ви представител.

ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ – 112
* Набира се и без активиран роуминг.