Услуги

Информация за литовски и български граждани

Оказване на помощ на изпаднали в беда литовски граждани